ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งนักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนน I ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2558

702834_1254179824608741_191714903_n

About jeabminii