แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่องสอบปลายภาค 1/58 และเรื่องลงทะเบียน 2/58

12268707_10205263401814796_618926749_o

About jeabminii