แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ทางคณะขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบ และกรอกข้อมูลระบบทะเบียนประวัติ เพิ่มเติม ก่อนวันที่ 11 กันยายน 2558

สามารถเข้าได้ตามลิงค์ >>> http://203.158.144.140/UpdateCID/login.aspx

About jeabminii