โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย รศ.ดวงสุดา เตโชติรส และรศ.บุษรา สร้อยระย้า ในโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เมื่อ5 เมษายน 2558 ณ ห้อง 2402 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

11130757_845276095544744_1768161641_n    11078305_845275822211438_727187654_n

 

10478707_794304213978948_416206636210778279_n   11140354_794304223978947_3589859638952934430_n

 

11133744_794304207312282_7101045913356799684_n    11133682_794304363978933_1801621391058681939_n

 

10300423_794305327312170_8309110325138873328_n   10455452_794306117312091_979815086670148888_n

 

11071303_794304620645574_447634606607551953_n   11096481_794304913978878_3684310622870629514_n

 

11129212_794304870645549_811821636110241789_n   11060101_794305763978793_5499099311005037909_n

 

11130737_845274415544912_2125027110_n   11102027_845273695544984_848457349_n

 

 

 

 

About jeabminii