ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

phpThumb_generated_thumbnailjpg

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และบัณฑิตตกค้างที่ยื่นคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งได้  และสำหรับนักศึกษาที่มียศหรือที่ยื่นขอเปลี่ยนคำขานนาม รายชื่อของนักศึกษาจะอยู่ท้ายสุดของคณะของนักศึกษา

รายชื่อบัณฑิต.pdf

About jeabminii