นิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

       ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557” เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา
       ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า การสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เกียรติมาร่วมงานและเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 
1. บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท แมคไทย จำกัด
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
5. สถาบัน IEO STUDYBROAD
6. บริษัท IEE THAILAND
7. บริษัท Food a friend
8. The FLORA C BISTRO DE FLORA
9. ร้านปัทมาภรณ์ฟลอริสท์

 

65786_707536705989033_5078440748689190274_n 934802_707536855989018_4825694941688740585_n

10650009_707539259322111_569123432548759137_n 10646986_707539049322132_78202439277734673_n

10457808_707537325988971_8588942274744404356_n 10557390_707536702655700_9127813318505403597_n

1891147_707536889322348_5587294001598015736_n 1487351_707537212655649_7414738858955451376_n

1380518_707537179322319_6620358896008423337_n 10177440_707537405988963_52697716944977240_n

1380116_707539412655429_8786831713616226106_n 10289861_707539319322105_8293355366024787758_n

About jeabminii