กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดการแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิตในวันฝึกซ้อมและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

About jeabminii