ประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัยปิดทำการในวันที่ 20-22 เมษายน 2557

hec

แจ้งประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัยปิดทำการในวันที่ 20-22 เมษายน 2557
เนื่องจากบุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย มีการอบรมสัมมนาในวันที่ 20 – 22 เมษายน 2557
โดยจะเปิดทำการในวันที่ 23 เมษายน 2557
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

About administrator