แจ้งงดการเรียนการสอนและเลื่อนกำหนดการรายงานตัว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

hec

แจ้งงดการเรียนการสอน

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

และเลื่อนกำหนดการรายงานตัว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

จากเดิมวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556

เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

10 พฤศจิกายน 2556

About administrator